Day: May 24, 2014

Frågan om barn

29 år snart. Har vart ett par med Liza i snart 6 år. Frågan kommer från alla håll. Frågan med barn. Ska ni? När ska ni? Hur många ska ni? Frågan har inte vart så allvarlig för oss, vi har mest viftat bort den och skrattat när folk har frågat. Men när jag senast fick […]

Continue Reading